Informatie ouders

Leerlingen brengen veel tijd bij ons op school door.  De school is een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een goede samenwerking tussen school en thuis is daarom erg belangrijk. Uw mening en vragen  die u heeft over school of over uw kind vinden wij belangrijk, daarom zijn er verschillende mogelijkheden voor contact tussen ouders en de school georganiseerd gedurende het jaar.  

Telefonisch contact
Er zal regelmatig telefonisch contact zijn tussen de mentor en de ouders/verzorgers. Er worden afspraken gemaakt, actuele situaties doorgesproken of andere informatie uitgewisseld. 

IOP gesprekken
Twee  keer per jaar worden de ouders/ verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. Ouders, school en leerling bespreken met elkaar de ontwikkeling aan de hand van een groeidocument, de houding en de motivatie van de leerling.
De ontwikkelingen van de leerling en de doelen die hij wil behalen worden bijgehouden in een Individueel Ontwikkel Plan (IOP), dat met de ouders en leerling wordt besproken en door hen wordt ondertekend. De resultaten van hun ontwikkeling houden de leerlingen bij in hun eigen rapport/ portfolio, dat ook door de leerling getoond wordt aan zijn ouders.


Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van alle leerlingen een uitnodiging voor een informatieve ouderavond. De algemene en actuele zaken in de school worden dan aan de ouders verteld en er is een kennismaking met de mentoren van de klassen. De mentoren leggen de specifieke zaken van het betreffende leerjaar aan de ouders uit.

Overige activiteiten
Naast de  ouderavond worden er enkele activiteiten georganiseerd rond een (actueel) thema.