Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op Het Plein en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

U kunt contact maken met de volgende docent:
Edwin Emmens             e.emmens@kolom.net

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en personeel te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze ouders te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Het Plein beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op onze school en in de GMR.

    De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@kolom.net