Ziekteverzuim en verlof

Ouders/verzorgers van leerlingen die wegens ziekte of andere oorzaken niet naar school kunnen moeten dit melden bij de school. We hebben hiervoor een absentielijn. Deze is dag en nacht bereikbaar.

Niet gemeld verzuim wordt gezien als ongeoorloofd. De directeur is verplicht het verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de Gemeente Amsterdam.

 

Bij bepaalde omstandigheden is het mogelijk om extra dagen vrij aan te vragen. Dat doet u door schriftelijk een verzoek in te dienen bij de school. Bepaalde omstandigheden kunnen zijn: verhuizing, het bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of het overlijden van één van de ouders of een directe familielid.