Lichamelijke opvoeding

Het vak lichamelijke opvoeding is één van de vakken die eigenlijk op elk niveau en in elk leerjaar gegeven wordt. Soms wordt het vak ook wel bewegingsonderwijs, gym of gymnastiek genoemd. Bij lichamelijke opvoeding maak je kennis met verschillende sporten, leer je sporten in teamverband en verbeter je je conditie.

Het respectvol handelen, samenwerken, plezier hebben, trots mogen zijn op jezelf en het ontwikkelen op eigen niveau is belangrijk binnen de les.

Voordelen

  • Als je veel beweegt en actief mee doet met gym  is dat goed voor je gezondheid. Ook je conditie verbetert.
  • Je leert meer over verschillende sporten. Je leert bijvoorbeeld de regels van basketbal, volleybal en andere sporten. Je mag soms ook zelf een sport 'scheidsrechteren'. 
  • Je maakt kennis met onbekende sporten.
  • Je leert je klas op een leuke manier kennen + goed voor de samenwerking. 
  • Je gaat sportief met elkaar om, toch weer anders dan een les Nederlands of geschiedenis. Doordat je ook in teamverband sport, leer je beter samenwerken.

Bekijk hier het gymlokaal

Buitenschools sporten

Buiten de verplichte schooluren lichamelijke opvoeding, bieden wij als school veel andere mogelijkheden tot bewegen aan. Denk hierbij aan naschoolse activiteiten met trainers van buitenaf. Ook schoolzwemmen is hier onderdeel van. Lees hier meer over de naschoolse activiteiten.