Rots en Water

Rots en Water is een training die wij alle 1e en 2e jaars op school aanbieden in

de gymzaal. De mentor van de klas is ook aanwezig en doet mee met de lessen die de trainer geeft. We oefenen met; hoe kom je over op een ander, veiligheid, vertrouwen, je eigen

gevoel volgen, rekening houden met de ander, je eigen grenzen aangeven. Het zelfvertrouwen en het op een goede manier voor jezelf opkomen is een belangrijk onderdeel van deze lessen. 


We doen dit door veel fysieke oefeningen met elkaar te doen en door er
met elkaar over te praten.