stages

Stage is een essentieel onderdeel van ons schoolprogramma. Het bereidt de leerlingen voor op de toekomstige arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij kunnen bemachtigen. Praktijkcollege Het Plein biedt elke leerling een passende uitstroomrichting, waarbij de leerling centraal staat. 

Wij trainen tijdens de diverse stages de basisvaardigheden op arbeidsgebied zodat de leerlingen straks goed voorbereid aan het werk kunnen. De werknemersvaardigheden waarin de leerlingen getraind worden laten zien dat hij/zij op tijd kan komen, afspraken nakomt, vriendelijk en beleefd is, inzet toont en doorzettingsvermogen heeft. Dit zijn belangrijke voorwaarden om stappen te kunnen maken binnen de stage.         

De stagiaires worden tijdens de stage intensief begeleid door een stagedocent. Vaak is dit de mentor. De stagiair(e) en stagedocent gaan als eerste op zoek naar een geschikte stage, vaak gekoppeld aan de praktijkrichting die de leerling op dat moment volgt. Vervolgens gaan zij samen naar het kennismakingsgesprek.

De stagedocent bezoekt de stagiair(e) gemiddeld elke 4 à 6 weken. De leerlingen schrijven wekelijks de uitgevoerde werkzaamheden in het stagewerkboek. Elke week leveren de leerlingen hun stagewerkboek in bij de mentor/ stagebegeleider en wordt het besproken.  Na elke 3 maanden vindt er een evaluatie plaats, waarbij de leerling beoordeeld wordt op de arbeidsvaardigheden aan de hand van een competentielijst. Aan de hand van dit evaluatiegesprek, worden er (opnieuw) IOP-leerdoelen geformuleerd.

Wanneer de stage positief is afgerond, dan gaat de beoordeling in het examendossier.
  Het is verplicht om minimaal één positief afgeronde stage in het examendossier te hebben  om deel te mogen nemen aan het praktijkschoolexamen.

Opbouw stages

  • Leerjaar 1: Voorbereiding op de interne stage, 1 blokuur in de week.
  • Leerjaar 2: Interne stage, 1 blokuur in de week.
  • Leerjaar 3: Extern begeleide stage en start individuele stage, 1 dag in de week.
  • Leerjaar 4: Beroepsgerichte stage, 2 à 3 dagen in de week. 
  • Leerjaar 5-6: beroepsgerichte stage en/of plaatsingsstage, 3 à 4 dagen in de week.

Interne stage 

In de tweede en derde klas trainen de leerlingen hun arbeidsvaardigheden tijdens de Interne Stage-lessen in de school. De werkzaamheden bestaan uit kleine huishoudelijke taken.

In het derde jaar gaan de klassen ook op bezoek bij bedrijven om zich op stageplekken te oriënteren. Hier is altijd een docent bij aanwezig. 
De volgende stap in het derde jaar is dat leerlingen één dag in de week zelfstandig stage gaan lopen. Leerlingen worden geholpen met het vinden van een geschikte plek. 

Sectorstage

In de bovenbouw, vanaf leerjaar 4, lopen de leerlingen twee dagen stage bij bedrijven in de sector die zij hebben gekozen. Deze stage geldt als een voorbereiding op een baan in deze sector.

Stagebegeleiding

Onze leerlingen worden vanuit school intensief begeleid door een stagebegeleider die regelmatig het stagebedrijf bezoekt en coaching gesprekken voert met de leerlingen. Het doel is de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.