Theorievakken

Onze theorievakken noemen we ook wel AVO vakken. Dat  staat voor algemeen vormend onderwijs. De vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap vallen hieronder. Vooral in de eerste twee leerjaren is er extra aandacht voor de theorievakken zoals Nederlands en Rekenen. 

Alle vakken worden aangeboden om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven als werknemer. We leiden je in de bovenbouw op voor een door jou gekozen vak, maar de eerste 3 jaren dat je bij ons op school zit, ben je veel bezig met het ontwikkelen van een goede werkhouding en je sociale vaardigheden.

Bekijk hier een AVO lokaal.