UITSTROOMMOGELIJKHEDEN

Een van de belangrijkste doelen van Praktijkcollege Het Plein is leerlingen toe te leiden naar een passende en bestendige uitstroomplek. Het behouden van deze plaats is voor de leerling natuurlijk van essentieel belang. Wij willen hier een belangrijke rol in spelen. Wij volgen de leerlingen, die wij naar een passende arbeidsplaats of vervolgonderwijs hebben geleid, nog twee jaar nadat zij de school hebben verlaten, en bieden de nodige nazorg.

DOORLEREN
Wanneer een leerling het uitstroomprofiel doorleren heeft dan meldt hij/zij zichzelf aan bij het ROC voor een mbo-opleiding op niveau 2. School volgt de aanmeldprocedure. Leerlingen waarvan de school vindt dat er een gedegen warme overdracht plaats moet vinden worden gemeld bij de overstapcoach PrO-VSO van het ROC. Deze coach controleert of de leerling binnen het ROC een specialistische intake nodig heeft en zorgt voor de warme overdracht.

ARBEID

Leerlingen die uitstromen naar werk worden in maart uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Onze school heeft een vast contactpersoon bij de gemeente: de heer J. Bond. Het gesprek vindt plaats op school, wat zorgt voor een goede warme overdracht. Het gesprek gaat over de begeleidingsbehoefte en uitstroommogelijkheden van een individuele leerling. De leerling, ouder(s) en de mentor en/of stagecoördinator zijn bij dit gesprek met dhr. Bond aanwezig. Als een leerling op een ander moment in het schooljaar uitstroomt, wordt dezelfde procedure doorlopen. 

Elke leerling die uitstroomt naar werk (reguliere baan of BBL) wordt geadviseerd gebruik te maken van de regeling jobcoaching. 

BEGELEID WERKEN

Voor leerlingen met het uitstroomprofiel ‘begeleid werken’  neemt de stagecoördinator contact op met de re-integratieconsulent ‘Beschut Werk’ van de gemeente. De consulent komt op school voor een intakegesprek met de betreffende leerling en ouder(s), de mentor en/of stagecoördinator. De consulent vraagt een ‘advies beschut werk’ aan bij het UWV. Zij gaat mee met de leerling en ouder(s) naar het gesprek bij het UWV. De aanvraagprocedure duurt ongeveer 2 maanden en vindt plaats als de leerling nog op school zit. Beschut werk is alleen voor leerlingen die veel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben op de werkvloer, en die willen werken.  

Wanneer een leerling is aangewezen op begeleid werk via Cordaan, dan nodigt de school ook de instroomcoördinator van Cordaan uit. Binnen Cordaan hebben wij een vast contactpersoon: mevrouw H. van den Berg. Tijdens het intakegesprek met Cordaan wordt de wens van de leerling en de aanmeldprocedure besproken. Ouders, mentor en/of stagecoördinator zijn hierbij aanwezig.

ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING

Praktijkcollege Het Plein werkt intensief samen met Philadephia. Dit houdt in dat een consulent van Philadelphia twee dagen in de week aanwezig  is op school en, na overleg met de stage- en zorgcoördinator, de zwakke leerlingen begeleidt naar een geschikte stageplek. Leerlingen die uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding wordt via stage geplaatst bij een leerwerkbedrijf van Cordaan  of Philadelphia. Van daaruit wordt de leerling verder begeleid naar een passende arbeidsmatige dagbestedingsplek. De leerling stroomt uit wanneer dit gerealiseerd is.

NASCHOOLSE BEGELEIDING

Zodra de leerling van school gaat, geeft school nog twee jaar naschoolse begeleiding. Dit wordt gedaan omdat is gebleken dat de overgang van school naar werk of een andersoortig vervolgtraject groot kan zijn. Bij betaald werk vertaalt zich dit in langzaam afhaken en stoppen. Vaak hebben leerlingen voldoende aan een jaar ondersteuning om de weg te vinden in een arbeidssetting. De ondersteuning die daarvoor nodig is, wordt in de regel door de jobcoach gegeven.

Wil je meer weten over de uitstroommogelijkheden? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator.