Gezonde school

Het Plein wil een school zijn waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, waar verschillen en bijzonderheden op positieve aandacht en ruimte voor ontwikkeling mogen rekenen.  Wij vinden het belangrijk om een gezonde school te zijn. Naast gezond eten is een gezonde school natuurlijk veel meer.

Buiten & bewegen

Ons schoolplein heeft een voetbalveld, basketbalpalen en tafeltennistafels. Leerlingen die dat willen kunnen in de pauzes sportief ontspannen en gezond bewegen. Leerlingen kunnen zich opgeven voor schoolzwemmen of andere sportieve trajecten die we onder of na schooltijd kunnen aanbieden. 

Rookvrij

Onze school en de schoolpleinen zijn rookvrij. In lessen wordt aandacht besteed aan de risico’s van deze en andere genotmiddelen. 

Gezond eten

Bij het maken en verkopen van eten en drinken in onze kantine wordt gelet op gezonde voeding. Ook stimuleren we het drinken van water en eten van fruit. Energydranken zijn bij ons niet welkom. 

Sociale trainingen

Het thema vriendschap, relaties en seksualiteit komt in alle leerjaren
 in verschillende (gast-)lessen aan de orde. We werken daarbij samen met een aantal organisaties die zeer deskundig en ervaren zijn.  We bieden trainingen aan waar leerlingen leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en weerbaar te zijn (Rots en Water, Love Limits, Samen Sterk).

RELATIES & SEKSUALITEIT

Onze school besteedt veel aandacht aan prettige omgangsvormen en onze leerlingen worden geïnformeerd over seksualiteit en relaties. Dat gebeurt met behulp van verschillende lesmethodes en werkvormen in de lessen Verzorging, Burgerschap of in mentorlessen. De onderwerpen worden daarbij afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Voor vragen of extra informatie hierover kan een leerling ook altijd bij zijn of haar mentor terecht of soms gebruikmaken van een inloopspreekuur op school van de organisatie Qpido.

Vignet gezonde school

Omdat wij inmiddels veel ontwikkeld hebben en aanbieden rondom dit thema, hebben wij hiervoor in 2019 een ‘Vignet Gezonde School’ ontvangen. Dit vignet is een landelijke erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Dit vignet is toegekend voor 3 jaar.

In de komende jaren gaan we ons inzetten om ook voor andere thema’s, zoals  bewegen & sport of gezonde voeding, een vignet te behalen.