Mentoraat                     

Iedere klas heeft een vaste mentor. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) is dit dezelfde mentor voor 2 jaar. Vanaf leerjaar 3 wisselt een mentor per jaar. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Samen met de mentor maakt de leerling een persoonlijk ontwikkelplan met doelen die de leerling zelf bedenkt. De mentor is er ook voor extra hulp voor een leerling. Dit kan hulp zijn met leren of opgroeien. Het doel is altijd zelfstandig en zelfredzaam te worden en de mentor ondersteunt de leerlingen daarin.